miercuri, 28 noiembrie 2018

cronica unei zile de toamnă
cronica unei zile de toamnă

a început prin a număra ușile caselor pe strada sa
apoi a trecut la ferestre;
niciodată nu i s-a părut mai triste frunzele în copaci.
turnului bisericii i-a făcut cu mâna în treacăt
pesemne,
ea atunci a chicotit
chiar a râs
și-a șters ochii
sandalele ei aveau doar două curele mici
gleznele îi săltau
pe rochia ei se zăreau cât mai puține umbre.
în cele din urmă a desenat cu ochii pe cer
antenele de pe case
i-a arătat cât de dreaptă îi este fruntea
apoi gâtul de porțelan și sânii rotunzi
ca atunci când închizi ochii și desenezi cu degetul norii
ori aprinzi chibrituri și licurici îți sar printre degete.
era ca și cum
a încercat să-i deslușească în palmă linia vieții
să facă o scamatorie
cu care să alunge o tăcere atât de tulbure
nu l-a înțeles
se grăbea dizolvându-se depărtărilor
ca acel soldat agățat de gâtul calului;
pentru el încă nu venise timpul să plece
și chibriturile,
dacă ar fi știut cât de repede se sting... 


luni, 26 noiembrie 2018

Cartea de poezie


Fântâni fără trepte

   Rodica T. Soreanu nu este o poetă mistică, deși volumul ei intitulat „Rugă” (ed. PapiruS  Media, 2018) i-ar sugera cititorului că aceasta e calea către luminile îndepărtate ale lui Dumnezeu, dar cum fântânile de tristețe și singurătate ale poemelor din acest volum sunt rostuite fără pretenția de a le dezvălui și tainele, totul devine suflet. Deasupra fiecărui gând arcuit ca o punte, spre cer, ruga ei („prefigurându-mi calea”) vine din „durerea de a vedea/Lumina” și cuvintele acestui tăcut ritual nu fac decât să „tune în măruntaiele pământului”. Suntem înconjurați de tâlcuri și mituri, crede poeta, dar le ucidem din grabă și nepăsare ori ajungi să nu mai cauți decât valuri și ondulații în acest ocean al sorții. Astfel, poezia sa e ca un evantai de flash-fragmentarii („un infinit de vieți secvențiale”) care bat la poarta „pleoapei” ca în ferestre magice. Floarea, strigătul, pasărea, vântul, focul, apa, caii, lumina, piatra, îngerul, cerul, luna, pădurea etc., devin obsesii pentru unele „repere grafice”, ca niște simboluri în poezie. În uimirea celor care au îndrăzneala să-și arunce unele priviri fugare „la malul visării”, Rodica T. Soreanu scrie poezie ca ființa desprinsă din „nesomnul florii” și datoare acestei lumi: „Suntem izvorâtori de ape fantastice/Pe care ca prin fum călătorim./Suntem slujitorii puterii numită dor/Dar și rod./Timid ancorăm uneori/La malul visării” (Nesomnul florii). Cu astfel de elemente primordiale ține să amintească, simbolic, de nevoia umană de a veșnici clipa, de a sfida întunericul din lume, de a refuza înfrângerea prin neguri ce îi „râvneau ființa”.
    Pentru Rodica T. Soreanu poezia e ca magia care l-a atins pe Icar în zborul său nepermis de apropiat de soare: „Penele păsării fericirii/Zărirăm/Tălpile noastre sângerând/Sorii tot mai aproape/Arzându-ne...” (Spart cerul). În poemele din acest volum ruga devine o imensă cortină, așteptând să cadă peste „negurile nopții”, să-i arate scara cu care să urce cât mai sus, ca pe o modalitate de a trece de dincoace – dincolo și de a armoniza cu „lirism vindecător”  spaima plutirii noastre pe pământ: „Strecoară Doamne, ale/Nopții neguri mai repede/Căci trupul meu acesta/Trecătorul ar rodi/Liniștea lui de fruct/Mă împresoară/Și nu mai știu a urca/O scară aproape verticală” (Neguri).  De remarcat, în discursul liric pe care-l construiește poeta, amarul unei vieți crude și amăgitoare. Până și „iubirea” e doar o iluzie târzie pe care, cu tristețe, o resimte inima: „E târziu să ucizi pasărea cântătoare/Ce ți-a robit inima/E târziu să mai crezi/Că n-o poți auzi/Doar pentru ea/Albe flori ning cireșii în mai/Ți-e fața luminată de zăpada rodului/Și-n părul tău mâinile mele amețesc” (E târziu). Iar reproșul adus iubitului are „melodia sfâșietoare” a unui suspin nemângâiat în dragoste: „În zori iubite vei afla fântânile secate/Cum setea nu te va ierta/Veni-vei să-ți dau apă vie/Ai grijă, am să-ți spun atunci/Fântâna mea e fără trepte/Dar vraja ei de o dezlegi/Cu înțeleaptă încăpățânare/Găsești o treaptă” (În zori).
    Locul, în poezie, pe care-l numim pe pământul patriei este cel în jurul căruia gravitează strămoșii și bravii bărbați ai țării, iar zvonul pare a veni „și din clopotnițe” și „se prelinge în ecou”. Și recompusă din fragmente cu valoare afectivă, viața poate deveni „o fântână fără trepte” în care se va turna visător viitorul, cu toate tristețile venite din „însingurări crescute din iubire” unde găsim un suflet captiv: „Și nici nu-i greu să descui/o chilie după ce am urcat/o scară aproape verticală./la geamul tău cade ploaia/mărunt sacadat și păunii/răcnesc zgribuliți” (Monetar). Tematic, poemele adunate în volum cuprind cam tot ceea ce este esențial într-un discurs liric: viață, moarte, iubire, cunoaștere, relația cu divinitatea etc. Interesant este modul în care poeta gândește construcția poemului din linii și arii grafice: „Cuvintele/Jucându-se în ciocul aurit/Al păsării Condei/Invadând lumea/Ca niște furnici/Mereu alergând/Pe-ncrucișatele drumuri” (Mugur).
    Trăind   într-un spațiu iluzoriu, unde găsești doar „poarta stelară” care te îmbie și te cheamă „sporind misterul cunoașterii”, poeta își creionează liric portretul: „Sunt ca un val îndrăzneț/În tornado-ul întunecat/Crâmpei din curcubeul pământean/Ce nu-i ajunge cerul pentru albastru” (Portret).
    Ca o concluzie desprinsă din poemele adunate în volum, „cu vraja lor adâncă ce ucide”, focul interiorizat al celei care scrie este să-și învingă sufletul „însingurat” și să aducă dorința de viață în cititorul-martor al tuturor tristeților reale sau virtuale, tot așa cum spunea E. Cioran: „fericirea este, dar nu există”. Și pentru asta merită să visăm, după ce „au plâns norii/(și) sângele meu a topit/Singurătatea”, cum scrie într-un poem. .


miercuri, 21 noiembrie 2018

sub această ploaie măruntă
sub această ploaie măruntă

dacă ți se va părea cândva marea
un fel de cer cu alte făgașuri împlinite
năvalnic și nebun îi voi cere vântului să sufle în pânze
să nu văd că fug ademenit în zări fără capăt,
ori să nu născocesc mreje altor corăbii ale tale
oare ce chin e ăsta?
cum să nu ascundă ploaia asta măruntă nici o taină
când tu vei lăsa în jos brațele
înainte de a mă arunca înainte ca un evantai de mătase?
ia aminte,
după fiecare val pescărușii se vor agita și mai tare
în jurul ancorei smulse din ape cu forța
mă voi roti o vreme și încă o vreme
ca ochiul unui condor sortit să moară în a sa tristețe.
dar dacă și tu ai porni odată cu mine
gândind că aceste cântece
ar putea fi vele în mâinile tale
în mine s-ar reaprinde totul
și norii n-ar mai fi o amenințare sub cer
nici nu vor dezlănțui furtuni și grozăvii de tot felul
strânși unul în brațele celuilalt
nici o ancoră nu îți va smulge din piept marea
mereu la fel
sub această ploaie măruntă de dragoste.


miercuri, 14 noiembrie 2018

era timpul să răsară luna
era timpul să răsară luna

astăzi, bunicul va căra secara din câmp
dar mâine,
mâine va înhăma din nou caii pentru totdeauna
și gara cu ferestrele bătute în scânduri
îmi va aminti că eu și cu tine
am avut aici, doar speranțe
ori poate o insulă de frunze
și câte puțin din niște amintiri ce nu vor apuca toamna.
poate nici n-ar strica să-ți fi spus
cât de mult durează să-mi adun gândurile
când ochii îmi erau fixați pe șuvița părului
iar capătul fundei muiată în ploaie
tremura la vânt.
era timpul să răsară luna
poate de asta m-am și temut
că depărtările te vor împinge altor chemări
până când umbrele noastre vor rătăci în alte lumi
și poate ne-ar visa viața
sau dâra de pe cer spre care alergau toți copacii.
de ce nu mă înțelege? le-aș fi spus copacilor.
până și întrebarea se visa în alte ceruri
și oare în beznă să nu fi văzut
că sunt poet și trebuia să-i vorbesc despre fericire
ca un bătrân care a scăpat trenul
până să-l ducă din casa de nebuni
nu în durerea ei ci în poezia ei
cum făcuse cu Tolstoi
când se rugase de Anna Karenina
să nu fugă cu gara la ceruri.

marți, 13 noiembrie 2018

Întoarcerea clopotului acasă


Întoarcerea clopotului acasă

Cam prin septembrie, de Sfânta Maria Mică, în pridvorul casei sale din Negoșina, sat de munte, moșu' Ghiţă sta întins pe lavița unde așternuse un cojoc de oaie și se gândea că a doua zi trebuia să meargă cu carul cu boi în satul vecin să ridice crucea de piatră comandată pentru mormântul fiului său, Moise, căzut la Cotul Donului în războiul de întregire a ţării. Că mult le mai dăduseră de furcă băiatul ăsta și un oftat venit din interior tot mai scoase moșu', amintindu-și de încăpățânarea băiatului ce o ținuse morțiș, că nu și nu, el tot va pleca voluntar la războiul acela. Ar fi vrut să-i facă și-o slujbă, să-l aducă de la Plopeasa, de peste muche, pe părintele Popametru, dar cum biserica fusese văduvită de clopot, parcă slujba ceea nu prea ar fi avut farmec. Clopotul bisericii fusese comandat la uzinele din Reșița de părinți, avea documente, dar odată cu venirea războiului, primarul, notarul și alți câțiva din primărie au dat ordin să ridice frumusețe de clopot și să-l ascundă la raion. Astfel nemții, care se auzise că luau clopotele de la biserici și le încărcau în trenuri să le ducă în Germania, pentru retopire, să nu-l găsească.
Întins pe laviță, cu mâna dreaptă sub cap, aștepta să bată clopotul de la biserică, dar acesta nu se mai auzea demult și moșu' Ghiță se gândea că, pesemne, toate au fost rânduite de sus. „De când ni l-a ridicat, nimic nu mai lucește și cântă!” strivi el un gând și încercă să doarmă. Cerul înalt, senin, picura și el a somn peste dealurile ce se topeau în amurg. Apoi, își zicea, nu erau zile mai pline de smerenie când, aflat la pădure și auzea tocmai de acolo bătând clopotul în sat, se lăsa ceva mai încolo la umbra unui stejar, ca să nu-l supere mugetul boilor, și asculta, după șiragul de copaci, acea mare minune. Avea ceva sufletul moșului cu bătaia clopotului, căci i se cutremura trupul când îl auzea. Acum, dispariția lui lăsase văduvă biserica și parcă nimic nu-și mai avea rostul acolo – nici turla clopotniței, nici toaca mare din lemn, nici ștergarele, nici sfeșnicul pătat cu ceară.
Soarele galben, ca un taler de alamă bine lustruit, își tăiase de mult drumul pe bolta cerului și era în coborâre spre linia unde trebuia să dispară în peșterile nopții. Moșu' Ghiță se trezi îmbrăcat, așa cum se culcase pe velința patului de lemn. Undeva, la o streașină a casei, pe o creangă de dud, două vrăbii gureșe făceau atâta gălăgie încât nu mai era chip să închidă iarăşi ochii. Privi somnoros spre ramurile dudului, unde vântul răzvrătit al toamnei care abia venise apleca ramurile făcând să le zuruiască frunzele sub streașina casei. Auzi dinspre curte un lătrat gros de câine, mai întâi supărat că fusese deranjat și el de la odihna binecuvântată, mai apoi, moșului i se păru că animalul din lanț se dădea la cineva care încerca să forțeze poarta dinspre drum ca să intre în curte. Glasul celui de afară, răspicat și energic, îi stârni luarea-aminte. Trase cu urechea încercând cu sforțare să deslușească vocea omului care se oprise la poartă și toropeala îi pieri ca și când nici nu-i fusese cuibărită în trup. Se ridică într-un cot de-și aruncă ochii peste umărul prispei. În poartă, cu capul descoperit, părul răvășit și pantalonii într-o rână pe el, se afla Stan Snagov, vecinul din spatele casei, gard în gard cu el.
– Ha!?... Ce dai, bre, așa, că n-or fi năvălit tătarii pe dumneata! Ai ajuns cu părul alb, ’tu-i mama mă-sii și dai buzna ca la mata acasă. Nu știi să bați la poartă, să strigi, ca un om cinstit? Ce nu lași oamenii să doarmă?
– La ora asta se doarme, mă, ţicnitule?!.. Uită-te la el!?... Parcă l-a bătut soarele-n cap la coasă! Apoi, scărpinându-se în barbă: Ce zici, pui și tu la bătaie o damigeană de țuică? Alde Pifaru pune la bătaie un berbecuț, eu o să pun o vadră cu vin, alde Stănică aduc sarmalele și Otiloaica face borșul... Hai, măi Ghiță, doar am vorbit cu o parte dintre oameni să ridicăm o masă mare, ca de Rusalii, și să invităm autoritățile, că poate ne-o aduce clopotul înapoi.
Moșu' Ghiță privi la omul încremenit în poartă, cu un aer suspect, un crac al pantalonilor pătați de noroi uscat, puloverul jegos și cârpit pe la mâneci, bărbia țepoasă și ochii injectaţi de tutun. Și, tot privind la Stan Snagov, îl apucă veselia. Surâsul lui malițios, nu se adresase vecinului său, ci mai curând unor grauri care se hârjoneau nostim în zbor, ce treceau pe deasupra ca niște obiecte întâmplătoare. Se opri din surâs, ca să nu creadă Stan că râdea de el și culese un papuc de la ușă ce-l azvârli cu furie spre hambar, unde câinele hămăia de zor.
– Mai taci, naibii, odată... Ce te-a apucat? apoi, revenind cu privirea către Stan: Ce treabă ai tu cu autoritățile? Clopotul ăla era al părinților mei și nu-l donase bisericii ca să-l ridice alții. Nu dau nimic. O să-l întoarcă înapoi fără nicio cinste. Îmi pare că a venit vremea.
– Vremea pentru ce?
– Pentru datoria cea de pe urmă a regelui față de neamul nostru. Am să merg personal și-o să-i cer să ni se întoarcă acel clopot, după cum ni se cuvine. Doar nu vrea regele să vadă că noi, țăranii, n-am scăpat după acest război la care ne-a chemat, de belelele toate?! Dacă vreți să sărutați mâna unde ați scuipat, n-aveți decât, eu n-o să aștept să fiu călcat în picioare și să mă prefac, apoi, că mi-e bine. Așa să știi!
La o așa vorbă, Stan și-a făcut iute semnul crucii. Singur, acolo, la marginea drumului, s-a uitat în sus, s-a uitat în jos, parcă l-a lovit cineva în moalele capului. I se împietresc inima, sufletul, gândurile omului, și asta nu era bine. A dat să zică ceva, se înecă în vorbe și cu o mișcare a brațului alungă sutele de gângănii pudrate, care se roteau în jurul porții, în acea amiază de toamnă. A plecat Stan, așa cum venise. Câinele mai lătră de câteva ori în lanț, după care, plictisit de toată tevatura din curte, târâi lanțul pe bătătură și când ajunse în dreptul gardului ridică un picior din spate de urină lângă un tumurug de salcâm. Moșu' Ghiță se aplecă de luă de pe jos un cocean de porumb putrezit și aruncă cu silă spre câine.
– Fir-ai al naibii de potaie! Atâta știi! Ți-ai găsit locul...
***
– Și a plecat moșu' Ghiță la regele Mihai I al României? l-am întrebat, odată, pe tata, când credeam eu că pot înțelege cam toate aceste sentimente pe care pun preț țăranii. Pe tata, inteligența sa de om simplu îl ajuta să gândească pe sugestii simple. Cred că mă bănuise gândind, că dacă aș fi fost Greuceanu, sigur aș fi pornit la drum ca să aduc și soarele, înapoi pe cer.
– A plecat, cu Dumnezeu înainte! Dar de ce întrebi? a zis tata și eu l-am privit insistent. Dar de fiecare dată când era privit insistent parcă era fitilul de la flacăra lămpii: când sfârâia, apoi ardea mai puternic, iar când flacăra murea încetul cu încetul, se lăsa întunericul și umbrele amintirii îi reveneau pe chip. L-am mai auzit: Așa mi s-a spus. Că Dumnezeu e și El tot om de-al nostru.
Ori, chiar vorba asta ciudată semăna cu a moșului nostru Ghiță, cel care plecase pe jos, tocmai din Negoșina, de la poalele muntelui, în București, la regele Mihai I al României ca să ceară dreptatea neamului său de munteni cu privire la confiscarea clopotului de la biserica din sat, de către autorități.
– Dacă-i drept ce gândești, tată, apoi vulturii noștri n-ar sta pe veci închiși în păduri, mâncați de nostalgii și păduchi. Și, poate întâmplător, clopotul ăla era viața lui.
– Ei, întâmplător! Nimic nu se face pe această lume întâmplător. Dar ca să te înțeleagă cineva, dragul meu, cred că va trebui să aibă vocația regelui care și-a pus fiii să-i păzească grădina cu mere de aur și care, prin tine, trage gândul dincolo de povese...
– Acela era împăratul, măi tată! am replicat. Regele a venit abia mai târziu, dar eu nu l-am apucat.
– Împărat ori rege, ce să știu eu? Măcar dacă cel care a venit în locul său vrea să ne vadă pe noi, oamenii de la țară, c-am scăpat de necazurile toate.
Am mai fi discutat noi, acolo, multe și interesante. Dar mai interesante, chiar decât întâmplările la care am făcut referire, sunt dilemele, întrebările şi ipotezele legate de ele. Căci discuția aceasta mi-a reamintit, prin ce minune, de istorisirea moșului meu – un om întreg – și regele său, când ne aduna pe noi, nepoții, de ne băsnea povestea clopotului comandat de ai lui pentru biserica din sat și ridicat de autoritățile locale de teama nemților, în vremea celui de-al doilea război. Se auzise prin sate că nemții ridicau clopotele și le trimiteau în țara lor, cu trenurile, urmând a fi transformate în gloanțe, după retopire. Moșul meu Ghiță, era în ale băsnitului un adevărat Gogol al cazacilor. Cel care recunoştea în Gogol pe marele întemeietor al „băsnitului” provincial, îl numesc astfel pe Dostoievski, nu avea de unde să ştie că un „om întreg” îşi poate jertfi şi viaţa când socoteşte că e necesar. De aceea, atunci când își spunea povestea, moșul meu ne îndemna pe noi, nepoții, să căutăm mereu înainte, în viitor, ştiind că pentru asta trebuie să ne şi arate calea pe care trebuie să meargă fiecare dintre noi. Rememorând întâmplările şi fiinţele dragi din copilărie e ca şi cum ai trage de pânza pe care se proiectează, într-un cinematograf în aer liber, filmul prin care ţi se încearcă prelungirea copilăriei. Aşadar, un adevăr există sau nu există. Cel care nu poate depăşi, în scris, adevărul, urmând a clădi ca pe o căpiță de fân, minciuna, îmi sugera mie cum toate vor fi amestecate în pălăria scriitorului, ca şi cum ar fi fost dintotdeauna adevăruri.
***
Moșu' Ghiță a mai aşteptat să se întâmple o minune, dar timpul trecea și despre minune nici pomeneală. Așa că, la două zile de la discuția avută cu Stan Snagov, moșu' meu și-a încălțat pe prispă opincile și i-a strigat babei lui, Mița, să-i aducă din tindă, aflată într-un cui, traista pe care aproape o umpluse cu mere domnești din grădina lui. Din pieptul babei a țâșnit un suspin sfâșietor:
– O, Dumnezeule, doar nu vrei să pleci pe neașteptate și tocmai pe înserate?
Ca să-i arunce o privire şăgalnică babei sale și s-o îmbuneze, el îi făcu cu coada ochiului a întrebare misterioasă, în timp ce curbura fină a nării pe care râsul ba o strângea, ba o dilata, lua înfățișarea unuia care își aprindea pe întuneric luleaua ținând în căușul palmelor flăcăruia pâlpâitoare. După ce a pufăit două-trei fumuri, a scos pe nas o întrebare prostească:
– Vezi tu, Mițo, steluța ceea, hăt colo, pe bolta cerului?
– Ei, ce-i cu dânsa?
– E steaua mea.
– Cum adică, a dumitale?
– Păi, uite cum vine vorba, zise moșu', aşa era și atunci când copchilul nostru, Moise cel neascultător, a voit a merge la război. Și atunci, parcă da să apună. Clipocea întruna și da să se stingă precum lumânarea. Și i-am spus să-și ceară iertare, și nici așa nitam-nisam cu gândul să plece. Și asta i-am spus, da' el a râs. Că zicea, oamenii își cer iertare când e să le vină ceasul, dar el are să se întoarcă ca toți bărbații țării porniți împreună cu regele lor pentru a aduce Basarabia înapoi și când o să ne fie lumea mai dragă, tot așa nitam-nisam va lua pe Anișoara lui taica Stan și va pleca în lumea largă, că el de casa asta n-are trebuință.
– L-au durut vorbele dumitale spuse atunci, la mânie...
Moșu' Ghiță n-a mai zis nimic. Pentru Mița, asta însemna că firul acelei vorbe s-a pierdut și pierdut urma să rămână. S-a ridicat moșu' Ghiță încetişor, iar baba l-a privit cum stătea în picioare pe treptele de la intrare, cu cojocul aruncat pe umăr. A înțeles că se petrecea cu el ceva tainic și trebuia să-i dea pace. L-a petrecut cu privirea până s-a pierdut în capătul drumului, sus pe muche.
Păi, moșul meu avea ceva pe suflet, altfel nu pornise el la drum, până la regele său, în capitală, doar pentru acel clopot. Tata spunea că moșul a mai avut, pe lângă casa unde a crescut, unsprezece copii. Moise, singurul copil mai ciudat era cam al treilea, după o soră măritată și un frate mult mai mare, avocat pe la oraș. Împlinise optsprezece ani când a zis că el pleacă de-acasă și se înrolează în armata care, așa auzise el, lupta pe front pentru reîntregirea României Mari. Și el, cică, era gata, adică, a-și pune pieptul în calea gloanțelor ce caută a-i sfâșia țara. Iar moșu' Ghiță, la cea mai aprinsă ceartă cu mezinul Moise, ar fi zis, la mânie: „Sper să nu te mai întorci!” Vorbă grea. Apoi, când a aflat știrea, din ziare, că fiul său ar fi căzut pe front, n-a mai vorbit nici cu ai lui. Până în ziua când și-a ridicat traista din cămară și a umplut-o cu mere domnești zicându-le alor săi că el pleacă la rege, fiindcă are de dus până la capăt, la învoială cu Dumnezeu, păcatul său.
***
Și acolo, stând cu tata sub nucul de la poartă, am aflat că moșul meu s-a întors acasă cu traista în care mai avea doar două mere domnești, din cele luate din grădina sa, la drum, pentru de-ale gurii. Ai lui, la întoarcerea în sat, l-au întrebat dacă regele va da ordin să li se înapoieze clopotul. Cică ar fi povestit cum l-a privit regele în ochi și fără să clipească i-a spus: „– Ții chiar atât de mult la acest clopot?” „– Precum țin la viața mea și la viața dumneavoastră, maiestate!” i-a răspuns. „– Dar eu tot aud cum bat clopotele sus, în deal la Mitropolie, și nu-mi pare că dangătul acela vine să ne spună că țara se va mântui. La ce vă trebuie una ca asta și vouă, acolo, la țară?” a mai lansat o întrebare capcană, regele. „– Dangătul cela vine să ne spună că sufletele noastre se vor urca în curând la cer. Fără el nu se poate să ne înfățișăm dinaintea Lui, la Judecata cea de Apoi...”
Au mâncat împreună câte un măr, iar el i-ar mai fi zis regelui că fără clopot toți cei din satul nostru au cam murit: „– Curând, maiestate, fără acest clopot pereții caselor noastre se vor povârni și chiar va putrezi ograda ceea, de va muri și numărul din poartă și lacătul și cheia din ușă”. Regele i-ar fi promis – că doar nu într-o doară vorbește regele! – să meargă liniștit acasă, că va veni și clopotul acela: „– În câteva zile clopotul va fi la locul lui, moșule!” Întrebat dacă maiestatea sa se simte bine și simte că și țara toată, după unirea cea mare cu frații ei, e aproape de dânsul, Mihai I al României s-a ridicat demn în picioare și l-a îmbrățișat ca pe moșul său, Ferdinand: „– Vezi, moșule, în ce timpuri am ajuns? În zilele acestea s-au petrecut o ticăloșie tristă și o trădare de râs în familia noastră, dar toate astea țin de treburile țării și treburile țării sunt grija regelui și el musai să le scoată la capăt...” La câteva zile clopotul a ajuns iarăși la locul lui și moșul meu nu s-a îndoit niciodată de promisiunea regelui său. Dacă ar fi privit altfel, istoria unor întâmplări din viaţa lor ar fi luat o altă înfăţişare?
***
Dar ia să vedem ce zic și alții. De pildă, mătușa Lica, fata cea mare a moșului Ghiță, mi-a lămurit secretul acelor vorbe grele spuse lui Moise: cică l-ar fi surprins iubindu-se cu fata lui moșu Stan, care era cu puțin peste zece ani mai mare. Și moșu' Ghiță s-ar fi mâniat tare și n-a fost de acord nici în ruptul capului cu dragostea dintre aceștia.
– A iubit-o el, cu adevărat, pe fata lui moșu' Stan? am întrebat. E posibil o astfel de iubire?
– Mai știi? mi-a zis. Dragostea târzie a femeii e ca bucuria arătată de floarea-soarelui astrului ei strălucitor de pe boltă. Mama Mița mi-a zis că s-ar fi întâmplat așa: „Într-o zi, nu ştiu cu ce rost, taica Ghiță se duse la poarta lui Stan Snagov. Nici Stan, nici Călina, nevastă-sa, nu răspunse deși taica lovi cu o piatră în țambrele de la poartă. Strigă. Chiar destul de tare, atât cât să-l audă câinele și să se pornească a lătra ca să atragă atenția gospodarului. Nimic din toate astea nu se întâmplă. Atunci, împinse ușor de poartă și aceasta nici nu produse vreun zgomot. Înaintă către casă și privi prin ferestre. Ciocăni chiar în ele. Liniștea asta îl miră chiar mai mult decât s-ar fi așteptat ca din senin să sară câinele ascuns pe undeva și să-l înhațe de picior. I se păru că dinspre grajdul unde-și ținea Stan Snagov vaca se auzi un oarecare zgomot. Ocoli grajdul, voind să se asigure că nu era nici un câine pe acolo, după care împinse ușa din spatele grajdului, încet-încet, și-și vârî capul dincolo de ușă. Deodată, taica Ghiță încremeni. Pe un braț de fân abia cosit, desluși două trupuri goale care se frământau în focul dragostei: Anișoara îl strângea ca într-o menghină, cu picioarele desfăcute, pe Moise, care la rându-i își înfipsese mâinile în pieptul moale al fetei și icnea cu capul dat pe spate. Palmele ei ba scăpau dincolo de umerii băiatului, ba se întorceau, după care lunecau în lături, coborând pe mușchii picioarelor. Pe taica l-a izbit în ochi coapsele albe cu care femeia își încolăcise prada de deasupra ei. Zicea că ar fi încercat să închidă ușor ușa grajdului, însă aceasta a scârțâit îngrozitor de tare. A avut totuşi timp să zărească brațul lui Moise trăgând pătura peste fata care se cuibărea în brațele lui, supusă, ca o flacără aproape stinsă de atâta ardere...”
De atunci, moșu' meu și moșu' Stan nu şi-au mai vorbit tot restul vieţii. Unii spun că moş Stan se lăuda sus și tare că masa regească pe care cei din sat o dăduseră autorităților, după plecarea moșului meu la rege, şi care a ţinut trei zile și trei nopți le-a adus clopotul înapoi. Moșul meu susținea că fără ordinul regelui n-ar fi văzut sătenii clopotul, şi că prin asta Dumnezeu a voit să-l împace cu sufletul celui dispărut pe front. Cele două părți ale satului s-au sfădit mult ca să-i facă să-și dea mâinile, spunând cum aproape că nu pot ști cine-i mai „breaz” în ceea ce susțineau fiecare dintre cei doi. Apoi, oamenii din sat i-au lăsat, cu timpul, în pace. Că adică, la amurgul zilei, ce-i pasă boului pentru cine și-a rupt grumazii în jug?

Notă: proza care a primit (noiembrie 2018) „MENȚIUNE” la Concursul Național de proză scurtă „Nicolae Velea”

luni, 12 noiembrie 2018

Proza: „Întoarcerea clopotului acasă” - o mențiune meritată!


COMUNICAT
privind
Rezultatele Ediției a II-a  a Concursului Național de Proză Scurtă ”Nicolae Velea”,
cu tema „MAREA UNIRE”, organizat de revista Arena literară și Asociația Difuzorilor și Editorilor - Patronat al Cărții(ADE-PC)
După deliberrea juriului format din scriitorii:Aureliu Goci, președinte, Victoria Milescu, Paula Romanescu, Victor Atanasiu, Șerban Codrin, Nicolae Dan Fruntelată, Lucian Gruia și Emil Lungeanu, s-au stabilit rezultatele finale ale concursului, astfel:
1. 26 din prozele primite au fost selectate pentru  a fi incluse în antologia concursului, intitulată: SUB CUPOLA UNIRII;  
2. În urma rezultatului jurizării celor 26 proze, organizatorii au stabilit, pe baza mediilor acordate de juriu,  să se acorde următoarele premii și diplome:

PREMIUL I   
MARINA COSTA din București
și
MIHAIL SOARE  din Pitești, jud.Argeș

PREMIUL II:
ISABELA BRĂNESCU din București

PREMIUL III:
AURELIA CORBEANU din Curtea de Argeș
și
ANGELA DINA MOȚĂȚĂIANU din București

***

PREMIUL  SPECIAL  ACORDAT  DE  A.D.E.- P.C.:
 GABRIELA BANU din București
și
GHEORGHE I.GHEORGHE  din București

***

MENȚIUNI

1.ROMANIȚA ȘTENȚEL din București
2.TUDOR CICU din Buzău
3. MARTIN FABIAN-IONUȚ, elev Clasa a X-a din Căpușu Mare, jud.Cluj.  

4.STOLOJANU VICTORIA ILEANA(pentru originalitate) din Bumbești-jiu, jud. Gorj

***
S-au  mai  acordat  două DIPLOME DE MERIT pentru cei mai tineri concurenți , elevelor ADELA NEACȘU (Clasa a XI-a) și DARIA NEACȘU(Clasa a VIII-a) din Bacău
  
          ARENA LITERARĂ                                                                                               AD.E.P.C.

joi, 8 noiembrie 2018

De-ar fi...
De-ar fi...

De-ar fi dorul la fântână
Cumpănă cu lanț sub cer,
I-aș fi cerut să rămână
Dorințelor, temnicer.

De mai cred că în adâncuri
Sufletul un semn ar da,
Că ți-ar ști citi prin gânduri
Taina vieții-n palma ta.

Și-o să sap treaptă cu treaptă
Până-n necuprinsul ei
De-ar fi lacătul din poartă
Să descui cu-n braț de chei.

Și să urc, cum năzuise -
Până-n turn la foișor;
Și-așteptai ivit din vise
Pe cel drag atins de dor.

marți, 6 noiembrie 2018

nu aveam aripi
 nu aveam aripi

viața se depărtează-n zbor de fiecare dintre noi;
zboară mereu prin locuri greșite -
numai gândurile se vor lovi într-o zi de-o planetă
cum vor izbi caii în goana lor
potcoavele aurite de lună
și îmi vor aminti că eu n-am avut aripi
pentru cerul tău.
ceva mai înainte mi-am întrebat inima:
ce caut, Doamne, ce caut...
o întâmplare și asta, spuneai
să nu găsim cheia la tot ce ni se întâmplă
deși drumurile nu păreau încurcate pe linia vieții
doar deveneau de neînțeles.
bunicul spunea că la cimitir pe mormântul bunicii
crescuse trifoiul înalt, de parcă se făcuse de coasă
și asta e tot o întâmplare ca oricare alta;
ca atunci când îmi arătai semnele pe cer
și eu îți deschideam palma
până lua contur de cumpănă peste un lan de trifoi;
gata și ea să răstoarne cerul
sub care ne-am sprijinit cândva aripile
pentru acel zbor.

sâmbătă, 3 noiembrie 2018

Pe maidanul copilăriei


   Cândva... visam și eu  pe maidanul copilăriei
            (din seria acelor gânduri răzlețe)
                                                   
     „Numai rostit, cuvântul își poate împlini rostul adânc, acela de a fi vehicol al revelației” spunea Matei Călinescu. În popor se spune că vorba zboară scrisul rămâne. Ori cum e scris în destinul fiecăruia. Cu alte cuvinte, dacă n-am așterne pe hârtie gândurile, ele ar fi uitate. Göethe era uimit de măreția omului. Dar omul trebuie privit în ambivalența sa: de om finit și imperfect în același timp. Și tot așa adevărul lui e infinit în vreme ce greșelile lui sunt fără margini. Fiindcă vorbeam de destin, ceva mai înainte, să fim siguri că destinul omului care gândește este să-și facă din viața sa o filosofie în acțiune și că un „ce” demonic îi guverneză voința arătându-ne nouă că fără această libertate de a acționa (credința lui)  viața n-ar fi decât o lume a uitării. Iar Tolstoi (în „Război și pace” spune că Pierre Bezuhov era convins că nu era el de vină de faptul „că lumea se prăbușise în ochii săi și rămăseseră numai niște ruine fără valoare. Simțea că nu mai era în puterea lui, să mai creadă din nou în viață”. Și asta, cu tot entuziasmul și încrederea în voința lui Dumnezeu pe care i-o arătă soldatul Platon Karataev: „Soarta hotărăște. Iar noi tot spunem, ba ceea nu-i bine, ba că ceea-i rău”. Așa și eu: mă simțeam cândva, pe maidanul copilăriei ca un şoim în mâna destinului – nu mai zăream nici lacăte grele, tainiţe ori mlaştini în calea mea. Poate că nu ăsta-i cuvântul cu care să-ţi mulţumesc, cititorule, şi să te întreb, totodată: invizibila pasăre a dialogului nostru, oare unde s-a dus? Nu am limba atât de vicleană, încât să nu-ţi mărturisesc cinstit, că, încă de copil, mă minuna întinderea aceea de la marginea satului de unde începea cimitirul de la marginea satului, unde păşteau cârduri de gâşte, amestecate printre picioarele măgarilor lăsaţi slobozi, apoi maidanul plin de gropi şi moviliţe; iar şuviţa plumburie din zare, de unde credeam că năvăleşte vântul, îmi sfredelea prin creier atâtea închipuiri. Toate astea îmi spuneau că niciodată nu poţi să ştii unde mergi, nici pentru ce mergi, în viaţa asta, încât să fii nevoit să înjuri pe de-a dreptul temniţa în care te-a azvârlit destinul. Esenin, pe care-l citesc ori de câte ori mi-l aduce memoria dinainte, spunea: „N-am să răspund vorbelor lor îngâmfate/ n-am să las pe nimeni-n, tăinuita cetate”. Eu vă vorbesc acum, despre suflet, nu despre arderea mea în lumea cărţilor. Pesemne, oamenii vor răsăritul şi apusul soarelui ca pe o ipoteză învârtindu-se în jurul teoremei lansate cu mult aplomb de Galilei. Îi dau dreptate amicului meu: atâta timp cât nu încetezi să urci în scrisul tău, treptele nu se vor termina niciodată. Kafka spunea că „sub paşii tăi care urcă necontenit, treptele se vor înmulţi la nesfârşit”. Într-o frumoasă poezie, dedicată lui Emil Brumaru, Florin Mugur se mărturisea în taină: „şi despre poezie ce crezi?/ mă-ntreabă cineva. Nu ştiu. Uite/ mănânc tot mai rar vişine/ urc anevoie scările – şi nici măcar/ nu-s alte scări... dar să nu-mi spui mie/ că aerul le sărută -/ nu le sărută nici dracul/ nici măcar dracul cel frumos/ nu le mai sărută/ nici mama dracului./ Săraca” (Glumă de vară). Pascal spunea, că omul e o trestie gânditoare. Ce fel de trestie, i-ar fi răspuns Matei, în Sfânta Evanghelie (încercând să-l atragă şi pe Marcel Proust în disputa asta): „Trestia strivită nu va frânge şi feştila fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate, spre biruinţă, judecata” (Matei, cap. 12.20). Dar, eu rămân la pildele lui Solomon, aşa cum mă îndemna bunica, stupchindu-mă a noroc cu busuiocul limbii: „când drepţii (ca ei) biruiesc, e mare sărbătoare, iar când cei fără de lege (ca noi) ies la iveală, oamenii se ascund”. Nu spunea poetul Radu Gyr, în toate trimiterile sale, că: ieri ca şi azi, oamenii fără de lege au ieşit la iveală şi ne judecă? Atunci, cum cugetaţi voi să faceţi judecată vorbelor? Să ne resemnăm ca Iov – cel care spunea: „ducă-se în vânt cuvintele unui desnădăjduit”? Eu spun acum, că-s doar dezamăgit. Şi atunci, mi se pare firesc, să merg pe calea poveştilor. Singurele mângâieri, care-mi ţin trează conştiinţa şi optimismul, ca să nu spun: energie pozitivă… Indienii au înţeles că singura modalitate de a scăpa de mânia lui Gonzalo Pizzaro, care-i supunea la tortură şi, dacă nu-i spuneau tot despre acel ţinut fabulos, El Dorado, îi arunca hrana la câini, era să inventeze poveşti despre El Dorado şi să-i trimită la dracu în praznic, cât mai departe cu putinţă. Asemeni minunilor Şeherezadei, miracolul poveştilor, inventate de indieni, au făcut ca spaniolii să se cufunde tot mai adânc în jungla amazoanelor, unde nici scăpare nu prea e, dar nici urmă de vreun El Dorado unde să dai la tot pasul de pepite de aur. Are, deci, dreptate, cartea cărţilor, să ne transmită tainic prin Amos (cap. 6.12): „Oare pot caii să fugă pe stâncă? Se va ara marea cu boii? Căci voi prefaceţi judecata în otravă şi rodul biruinţei în pelin”. La ce-s bune atunci bucuriile? Constat în fiecare zi, că rămân mult în urma mea. De ce vin până la mine, astfel de amintiri şi, mai ales, cum de pot veni fără acea amărăciune a filosofului pus să îndrepte cu orice risc lumea, când pe noi ne exasperează poporul acesta colcăind de bătrâni şi infirmi, şi fără voinţă, dar responsabili, încât nu ştiu de ce, dar parcă i-am vrea fierţi în apă clocotită pentru că au cedat diavolului atât de uşor. Ce minciună trebuie să ridicăm în continuu pe crucea ridicată din vânzarea lui Iuda? Întrebarea, pe care ne-o punem cu toţii, seamănă cu saltul surd al fiarei, asupra oricărei bucurii ale mele.  Unde ești copilărie, cu maidanul tău de vise?...joi, 1 noiembrie 2018

dincolo de poveste
dincolo de poveste

ieși din casă să stăm față în față, spuneai.
visam și în vis vorbeam cu copacii
cu cei pe care se așezau păsările cerului
și dorința mea de a-i vedea
în ninsori de gânduri îngropați.
neclintit eu stăteam mimând fericirea
nemișcat la fereastră ca un om de zăpadă.
așteptam să vină iarna
să pot dansa pe jăratecul poemelor
după cum vezi trăiam printre amintiri și niciun răspuns.
poate că la iarnă o să fie mai frumoasă pădurea
și copacii sub crivăț au să zboare în nori.
 așa e, așa e, dacă e să ne întoarcem la tine...
ciripeau păsările, dădeau și ele din aripi
treceau în șiruri-șiruri dese către alte țări.
mă așteptam să aud și toaca dinspre pădure, bătând
și să fug înapoi la poveste
să mai citesc o dată din carte.
cum îi chema pe cei doi copii lăsați singuri
în mijloc de pădure, în miez de noapte
doar cu luna deasupra capetelor?
nu m-ar mira dacă într-o bună zi
tu mi-ai spune că ai găsit drumul
până la cei doi micuți ca niște pui golași de vultur
că dumnezeu e cheia
și cum priveau ei ceva mai jos de secera lunii
cum din fiecare nor
îi privea un om de zăpadă.