vineri, 3 februarie 2017

Semne de carte - invitație la lectură cu Rodica Lăzărescu

Salahorul propriei tale pasiuni din „Semne de carte” - la Rodica Lăzărescu

   Cineva spusese (cândva) că unul dintre efectele scrierii (poezie, proză…) trebuie să fie acela de a da impresia nu că descoperim ceva nou, mai înțelept, ar spune cititorul, ci că ne amintim ceva uitat. Pentru înțelegerea nivelului valoric al scriitorilor noștri și al literaturii autohtone, în speță, în „Semne de carte”, - 120 pag., apărută în 2015, Rodica Lăzărescu făcea trimitere la „lumea văzută detașat” prin cei 16 scriitori, analizați cu ochi critic, fiecare încercând să ofere spiritului nostru o misteriasă satisfacție. Un fapt este sigur și încurajator în aventura lecturii distinsei doamne Rodica Lăzărescu: literatura continuă să fie delectarea ori stupoarea celor care-l vor citi pe autorul în cauză. În fapt, autoarea face un exercițiu autoritar în stare să motiveze dificultatea întâmpinată în foarte plăcutele pagini ale acestei cărți. Autoarea ne vorbește despre o anumită reprezentare mentală a operei analizate în cazul fiecărui scriitor; cu lumea care presupune viață, trăiri, caractere și tipologii de adâncime ale sufletului omenesc, mecanisme sociale generatoare de soluții, adevăruri despre mișcarea de profunzime a sentimentelor, etc.
   Pentru a compara astfel de lumi posibile, ori a veni în alegerea cărților de către cititor, Rodica Lăzărescu știe că un lector, înainte de a da soluții și emite păreri nu doar la suprafața textului, trebuie să citească mult, diferit ca stil și natură a scrierii, de pe oriunde altă parte a lumii, mai ales scriitori de forță. Metoda folosită de autoare e cea a recunoașterii unui anevoios și încâlcit drum al scrierii, în cazul fiecărui autor, și îndeosebi factorii care precumpănesc în operele lor: cei morali și cei psihici. Noi cei care îi citim cronicile vrem să aflăm cu precădere ce crede autoarea despre cutare operă sau cutare autor, dar și instrumentele prin care se arată interesată de noțiunea de psihanaliză a unor operații mentale, decriptate în scrierea autorilor lecturați.
   Sarcina scriitorilor, remarcă  Rodica Lăzărescu, e de a reda o lume pe care s-o putem analiza prin prisma trăirilor noastre deoarece, pentru a citi o carte, la primul contact, cititorul va face o lectură rapidă, uneori superficială, deși nu lipsită de importanță pentru înțelegerea sa. Iar rolul criticului, în concepția autoarei, este unul programatic, printr-o lectură atentă, serioasă, cu notații și reveniri la sensuri și sugestii, importantă în descifrarea unui cod interior pe care cititorul, de bună seamă, nu-l poate desprinde la o superficială lectură.
   Cartea ȋl va surprinde pe cititor prin lectura și comentariul aplecat și riguros asupra celor 16 autori. Fiecăruia, autoarea îi scoate în evidență gradul mai mare ori mai intens în privința viziunii asupra lumii. Astfel, Niculae Gheran, înclină să dea „frâu liberei gândiri… călcând granița dintre realitate și ficțiune”. Povestitor din plămada lui Creangă, naratorul  volumului IV din „Arta de a fi păgubaș” (Bordel nou cu șteoarfe vechi) este un fel de Nechifor Coțcariul. Rodica Lăzărescu insistă pe „umorul” care se transformă în satiră (de „un sarcasm devastator” – n.a) și narațiunea lui N. Gheran „alunecă în oniric”. Pentru a scrie „o carte despre destin, despre meandrele vieții, despre suișuri și coborâșuri”, autoarea insistă și asupra artei de portretist a lui Niculae Gheran, care e un prozator ce are plăcerea „spunerii cât cuprinde”.
   Despre Constantin Călin spune că „Scrisori către un redactor” poate „clarifica relațiile dintre participanții la viața literară a epocii” că ele „sunt nu numai oglinzi ale autorilor, ci și ale celor ce le primesc”. Autoarea sesizează că paginile de jurnal ale lui Constantin Călin „sunt pline câteodată de <<otrăvuri>>, de vorbe mânioase, de afirmații grave și sarcasm”. Îi remarcă autorului „arta portretistică” iar fraza cu care îi caracterizeză opera e cea care ne lămurește despre scrisul unui „ins impulsiv”: „Paginile seamănă cu porțiuni dintr-un lan de păioase după o furtună: un scris învârtejit”. Pentru ca cititorii să înțeleagă imensul volum trecut prin lupa criticului, să mai spunem doar că el este al unui „cercetător foarte meticulos”.
   Despre Mihai Hafia Traista, spune că e prin definiție un moralizator care știe „să-și țină cititorul cu sufletul la gură”. Prozele grupate sub genericul „Amintiri cu bunici” amintesc de țăranii sorescieni din La lilieci. Rodica Lăzărescu îi radiografiază prozele scurte ale lui Hafia Traista și concluzionează: „Oralitatea este marea lui realizare”.    Articolul despre Ștefan Mitroi din romanul „Să locuiești într-un lătrat de câine” (narațiunea e la persoana întâi – n.a.) ne trimite din nou la Amintirile lui Creangă iar Bogdan Ulmu din „Sfert de femeie” se joacă plutind între erotic și livresc.
   Un ardelean pur sânge („salahorul propriei sale pasiuni”) este Constantin Cubleșan cu cele 75 de interviuri din cartea „Grăbește-te încet” pe care autoarea o are acum în atenție. Și nu numai pentru că „interviurile sunt stimulatoare intelectual” ci pentru că „evocă reacții la evenimente, intenții, evoluții…etc”, dar îi oferă cititorului date interesante despre epocă, explicații… și analogii surprinzătoare”. Rodica Lăzărescu ne mărturisește că pentru a-și explica „asprimea și lapidaritatea răspunsurilor” celor intervievați l-a citit de câteva ori și tot nu se poate lăuda că i-a dezlegat misterul. De ce? „Fiindcă interviul este o angajare operativă în actualitate”. Această mărturisire ne-a făcut curioși să căutăm și noi cartea acestui „ins dual, în sens arghezian”. Incitantă invitație la lectură, nu-i așa?  
   Ne documentăm mai departe și lecturăm cu plăcere din cartea autoarei Rodica Lăzărescu intrând în intimitatea cărților lui Cornel Galben (tot despre niște cronici și recenzii), apoi: Adrian Alui Gheorghe (cu romanul Urma); Marin Iancu (cu un impresionant volum despre lumea și personajele lui Marin Preda); Livia Ciupercă cu un capitol de istorie literară despre personalitatea lui Teodor Al. Munteanu („informații ce vin să umple golul din istoria noastră literară”); Grigore Traian Pop  ș.a.
    Iar despre „ce scrie Marcel Mureșanu de cinci volume încoace” e cronica din finalul cărții „Semne de carte”, în care „lumea văzută detașat de un înțelept (poetul)” ne potolește și nouă setea „cu gândurile limpezi ca apa de izvor” ale unei observatoare pentru care „Monede și Monade” nu mai are secrete. Conform autoarei (la care subscriem și noi) e o plăcere să fii salahorul propriei tale pasiuni într-o carte despre cei care, prin intermediul acestor „semne de carte” îți oferă o perspectivă asupra dramatismului condiției umane privită la nivelul întregului, dar și al indivizilor care o compun.
   Rodica Lăzărescu îmbină diegeza scrierii cu introspecția și cu analiza psihologică, ca element de studiu, pentru a surprinde subtilitățile scrierii celui lecturat. Criticii, care gândesc astfel literatura, văd în aceasta o expresie a totalității ființei care scrie.


                                                                                                                                    FLV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu